Nieuwe wet herziening Partneralimentatie

Wetswijziging Partneralimentatie, wat betekent dat voor mij?

Al enkele jaren verschijnen er over het verkorten van de looptijd van de partneralimentatie regelmatig nieuwsberichten. Ook afgelopen week was het weer in het nieuws: er is een wetswijziging partneralimentatie ingediend.

Voor diverse partijen is het al jaren een doorn in het oog. Mensen vragen daarom vaak bij mij aan tafel: “of die 5 jaar alimentatie er al door is”. Want het voorstel houdt in dat de regering de partneralimentatielooptijd wil verkorten. Nu duurt deze standaard 12 jaar, tenzij ex-partners zelf een andere tijd afspreken.

Ook willen mensen graag weten “wanneer is het dan zover”, en “of het met terugwerkende kracht aangepast kan worden”. Aan de mediation tafel kun je hier uiteraard heel veel over afspreken. Maar hoe zit het nou precies met de wetswijziging partneralimentatie?

Wetswijziging partneralimentatie: het traject

WET - scheiden - partneralimentatie

Voordat een wet wordt aangenomen doorloopt het een heel (langdurig) traject. Even een kort overzicht. De VVD, PvdA en D’66 hadden in 2012 het idee om de partneralimentatie te versoberen. Op 12 juni 2012 is hiervoor een initiatiefnota bij de Tweede Kamer ingediend. Deze initiatiefnota is inmiddels uitgegroeid tot het wetsvoorstel ‘Wet herziening Partneralimentatie’, wat in juni 2015 is ingediend.

De langverwachte wetswijziging partneralimentatie is door de drie partijen op 19 juni 2015 ter beoordeling aan de Raad van State verstuurd. De Raad van State is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering. De regering is verplicht om de Raad van State om advies te vragen.
Als dit advies (eventueel na aanpassing) positief is, wordt het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. Na goedkeuring van de Tweede Kamer, wordt het voorgelegd bij de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer kan dan alleen nog beslissen door middel van “Ja” of “Nee”. Als de Eerste Kamer akkoord geeft, dan wordt de wetswijziging partneralimentatie bekend gemaakt en wordt er een datum van ingang bepaald. De Wet gaat dan pas in werking.

Wat houden de veranderingen in?

De huidige wet is erop gebaseerd op de gedachte dat partners gedurende maximaal 12 jaar voor elkaar moeten zorgen in de vorm van partneralimentatie, maar D66, VVD en PvdA vinden dat niet meer van deze tijd.

Uitgangspunt van de nieuwe wetswijziging partneralimentatie is emancipatie en dat er verwacht mag worden dat je na de scheiding weer in je eigen levensonderhoud kunt voorzien.

Wet - Partneralimentatie - ScheidenBij de nieuwe partneralimentatie wordt gekeken hoeveel minder jij of je partner tijdens het huwelijk zijn gaan werken. En hoeveel je minder bent gaan verdienen vanwege keuzes die jullie hebben gemaakt door het krijgen van kinderen en hoe jullie de zorg hebben verdeeld tijdens jullie huwelijk. Ook daalt het bedrag van de partneralimentatie geleidelijk omdat het niet meer wordt aangepast aan de inflatie.

Ook de duur wordt ingekort. Standaardregel wordt: de helft van de huwelijksduur met een max. van 5 jaar. Het doel van de partneralimentatie wordt de periode te overbruggen waarin het voor de minstverdienende ex-partner nog niet mogelijk is om weer in het eigen levensonderhoud te voorzien. VVD-kamerlid van Oosten: “het zou veel meer een vangnet moeten zijn met als doel terugkeren op de arbeidsmarkt”. De minstverdienende ex-partner krijgt zo tijdelijk een extra steun in de rug.

Zijn er uitzonderingen?

Uitzondering geldt voor:

  • Huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd en de ex-partner 10 jaar of korter voor de AOW leeftijd zit.
  • Huwelijken waar kinderen nog jonger zijn dan 12 jaar.
  • Huwelijken die korten dan 3 jaar hebben geduurd.

Wat betekent dit nu precies voor de duur van de partneralimentatie?

Er zijn een 4 tal hoofdpunten:

1. Geen kinderen jonger dan 12 jaar:

Duur huwelijk:

  • 0-3 jaar: Geen recht op alimentatie
  • 3-verder: De helft van de huwelijksduur met een max. 5 jaar

2. Wel kinderen jonger dan 12 jaar:

Zijn er kinderen jonger dan 12 jaar dan geldt de standaardregel ‘de helft van de huwelijksduur met een max. van 5 jaar’ niet maar duurt de alimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Voorbeeld: jongste kind is 4 jaar oud, huwelijk heeft 3 jaar geduurd. Dan is er recht op 8 jaar partneralimentatie omdat het jongste kind dan 12 jaar wordt.

3. Huwelijken langer dan 15 jaar en alimentatiegerechtigde is maximaal 10 jaar jonger dan de AOW-leeftijd:

5 jaar, maar in ieder geval tot dat de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd heeft bereikt.
Voorbeeld: Dus als je 60 bent als je gaat scheiden en de AOW leeftijd is 67 jaar, dan heb je recht op 7 jaar partneralimentatie.

4. De alimentatieplicht eindigt als de alimentatiebetaler/plichtige de AOW leeftijd bereikt.

Overgangsrecht wetswijziging partneralimentatie

Als jullie nu al partneralimentatie afspraken hebben gemaakt, geldt dat deze afspraken onveranderd blijven. PvdA’er Jeroen Recourt: “Dat zou onrechtvaardig zijn. Want mensen hebben bijvoorbeeld een hypotheek gekregen op basis van partneralimentatie, als je dat ineens weghaalt, ontstaan er grote problemen”. Als jullie verzoek tot echtscheiding nog in behandeling is, maar de wet is nog niet in werking getreden, wordt het ook afgewikkeld via de oude partneralimentatiewet. Maar jullie kunnen er t.z.t. wel gezamenlijk voor kiezen om de nieuwe wetgeving al uit te voeren.

Met mediation afspraken maken over de partneralimentatie

Het is belangrijk om in de gesprekken met jullie mediator hier goede afspraken over te maken. Jullie mediator kan jullie informeren over de manier van berekenen van de alimentatie en welke wet op jullie van toepassing is. Gezamenlijk kun je dan afspraken maken over de hoogte en de duur van de partneralimentatie.
Willen jullie weten welke afspraken jullie kunnen maken? Neem gerust vrijblijvend contact op.

Related posts

Leave a Comment

Geef een reactie

Your email address will not be published.
Top