Scheiden als Ondernemer

Heeft één van jullie een eigen onderneming dan maakt dat de scheiding een stuk complexer. Scheiden als ondernemer vraagt om extra aandacht. Want wat gebeurt er met het bedrijf? Moet je daar ook afspraken over maken? En zo ja, wat moet je allemaal regelen?

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden

Veel is afhankelijk van hoe je getrouwd bent: is er sprake van gemeenschap van goederen of zijn er huwelijkse voorwaarden ? Veel ondernemers hebben huwelijkse voorwaarden. Daarin kunnen afspraken staan over de verdeling bij scheiding of er kan een verrekenbeding zijn opgenomen. Daar moet goed naar gekeken worden bij een scheiding. Of misschien wil je rond de scheiding juist iets anders afspreken dan je destijds bent overeengekomen. Wat betekent dat dan precies voor het bedrijf ?

Rol van de rechtsvorm van de onderneming bij scheiding

Ook de rechtsvorm van de onderneming speelt een belangrijke rol bij scheiding. Er is nogal een verschil of er sprake is van een eenmanszaak, een BV of een VOF. Bij een eenmanszaak zijn alle bezittingen en schulden van de eigenaar maar kunnen (deels) ook van de andere echtgenoot zijn. Met alle mogelijke gevolgen voor waardebepaling en verdeling. Een BV heeft aandelen, ook die kunnen in het bezit zijn van één of van beide partners. Zijn de aandelen gezamenlijk bezit en wil een van beide hiervan af dan worden deze aandelen overgedragen aan de andere partner. Maar hoe gaat dat en tegen welke prijs ? Bij een VOF is vaak sprake van een zogenaamde man / vrouw firma. Als de keuze wordt gemaakt dat het bedrijf maar door één van de partners wordt voortgezet dan moet de rechtsvorm worden veranderd en de andere partner worden uitgekocht. Mogelijk zijn hierover in een vennootschapscontract afspraken vastgelegd. Maar hoe interpreteer je die dan bij een scheiding ?

Continuïteit onderneming is gezamenlijk belang

fair-scheiden-en-ondernemen

Het voortbestaan van de onderneming is belangrijk voor jullie allebei. Als de een de ander uitkoopt kan dat om behoorlijke bedragen gaan. Ook kunnen er pensioenrechten in eigen beheer zijn opgebouwd. Het deel van deze pensioenrechten waar de ex-echtgenoot recht op heeft, moet worden afgestort bij een pensioenverzekeraar. Dat kan flinke gevolgen hebben voor de financiële positie van de onderneming. Door de uitkoop en / of het afstorten mag de continuïteit van de onderneming niet in gevaar komen. Het is raadzaam hier hele duidelijke afspraken over te maken. .

Beide partijen hebben er overigens belang bij dat de onderneming kan blijven bestaan. Want zonder onderneming is er immers geen inkomen en zonder inkomen ook geen alimentatie

Mediation en de onderneming

Met mediation kan je als partijen samen alles goed in kaart brengen en keuzes maken die voor jullie allebei acceptabel zijn. Zo kan je zorgen dat je er allebei goed uitkomt.

Fair-Scheiden denkt met je mee en kan je hierbij helpen.

Top