Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een bijdrage in de kosten van opvoeding en verzorging van je kinderen. Ga je scheiden en zijn er minderjarige kinderen dan maak je samen afspraken over de verdeling van deze kosten. Als gespecialiseerd Mediator kan Fair-Scheiden je helpen bij de berekeningen en jullie verschillende oplossingen aanreiken. 

Wanneer is sprake van kinderalimentatie

Scheiden - Kinderen - Fair Scheiden

Vaak wonen kinderen na de scheiding het grootste deel bij één ouder die het merendeel van uitgaven voor de kinderen doet. De andere ouder levert ook een bijdrage in de kosten. Dit gebeurt door betaling van een geldbedrag: de Kinderalimentatie. Als ouders blijf je, tot je kind de 21 jarige leeftijd bereikt, samen verantwoordelijk voor de kosten van verzorging, opvoeding en studie. Ouders maken tot het kind 18 jaar wordt in overleg met elkaar afspraken. Vanaf 18 jaar kan je als ouder de afspraken maken met het kind zelf.

Bij co-ouderschap nemen ouders min of meer een gelijkwaardig deel van de verzorging van de kinderen op zich. De kinderen verblijven om en om bij de ene en de andere ouder. Veel ouders denken dat er bij co-ouderschap automatisch geen sprake is van kinderalimentatie. Dat is alleen het geval als bij beide ouders de financiële situatie voor de kinderen ongeveer gelijk is. Wanneer er een verschil tussen de inkomens van de ouders bestaat, worden er in de meeste gevallen toch afspraken gemaakt rond kinderalimentatie.

Hoe stel je de hoogte vast van kinderalimentatie

Kinderen scheiden - Fair Scheiden

Uitgangspunt is dat de kinderen na de scheiding zoveel mogelijk hun levensstandaard kunnen voortzetten, denk daarbij aan kleding, sporten en hobby’s. Dit noemen we de behoefte. De hoogte kan worden berekend met behulp van de zogenaamde ‘Tremanormen’. Deze worden ook gebruikt door rechtbanken om de alimentatie te berekenen. Daarbij nemen ze als uitgangspunt dat de hoogte van de behoefte afhankelijk is van jouw inkomen en dat van je partner toen jullie nog samen waren: het gezinsinkomen.Hoe hoger het gezinsinkomen hoe hoger de behoefte zal zijn om ervoor te kunnen zorgen dat de kinderen er na de scheiding zo min mogelijk op achteruit gaan. De uiteindelijke kinderalimentatie is een balans tussen behoefte en draagkracht.

Je kan niet meer betalen dan je inkomen toelaat, dit noem je de draagkracht. Daarbij wordt gekeken naar ieders inkomen na de scheiding. Afhankelijk van je draagkracht wordt op basis van een aantal tabellen de hoogte van de kinderalimentatie bepaald. Deze is lager of gelijk aan de behoefte van de kinderen.

Je kunt over de hoogte van de kinderalimentatie ook prima samen afspraken maken. Waarbij je bijvoorbeeld uitgaat van de werkelijke kosten van jullie kinderen.

Jullie uiteindelijke afspraak wordt via het ouderschapsplan getoetst door de rechter.

Mediation en kinderalimentatie

Het berekenen van kinderalimentatie is maatwerk en complex. Geld is soms ook een ingewikkeld onderwerp wat irritaties kan geven. Belangrijk is dat je heldere uitleg en informatie krijgt zodat jullie kunnen kiezen wat in jullie specifieke situatie de beste oplossing is en wat het beste bij jullie past.

Fair-Scheiden kan helpen bij de berekeningen en jullie verschillende oplossingen aanreiken. Tijdens de mediation gesprekken wordt hier uitgebreid aandacht aan besteed.

co-ouderschap
Top