Stappenplan scheiden

Wat komt er allemaal kijken bij het regelen van een scheiding ? Bedenk dat iedere scheiding uniek is en daarom altijd maatwerk. Maar om je toch alvast een beeld te geven, heeft Fair-Scheiden het proces voor je opgedeeld in een stappenplan scheiden. Hieronder volgt een globaal overzicht van de stappen die je doorgaans doorloopt. Uiteraard help ik jullie hier desgewenst stap voor stap doorheen.

De eerste stap van het stappenplan scheiden begint bij Fair-Scheiden met een Kennismakingsgesprek

1. Kennismaking

De eerste stap in het stappenplan scheiden is het Kennismakingsgesprek. In dit eerste gesprek is ruimschoots gelegenheid om kennis met elkaar te maken. Dit gesprek is vrijblijvend en gratis. Jullie kunnen je verhaal doen en eventuele vragen stellen. Rekening houdend met jullie wensen en verwachtingen, licht Fair-Scheiden toe hoe jullie mediationtraject eruit zal zien. Dan kunnen we ook zeggen welke kosten hiermee gemoeid zijn en of er voor jullie mogelijkheden zijn om een tegemoetkoming in de kosten aan te vragen in de vorm van gesubsidieerde rechtsbijstand. Als dat laatste het geval is dan blijven de kosten beperkt tot een eigen bijdragen. Als er een klik is en sprake van wederzijds vertrouwen dan maken we een vervolgafspraak.

2. Intakegesprek

Bij de vervolgafspraak, wat we het Intakegesprek noemen, start de mediation. We vragen jullie voor dit gesprek de nodige stukken te verzamelen en mee te nemen of vooraf via de elektronische snelweg op te sturen. Welke stukken hiervoor nodig zijn wordt voor jullie overzichtelijk op een rij gezet en vooraf opgestuurd. Deze gegevens spreken we samen door en hierna weten we hoe jullie precies met elkaar vervlochten zijn. Zo krijgen we een goed beeld van jullie specifieke situatie. Helder wordt over welke onderwerpen jullie afspraken moeten maken, wat jullie eigen wensen en ideeën daarover zijn en wat prioriteit heeft. Dat geeft rust. Alle onderwerpen worden uitgewerkt.

3. Stappenplan scheiden: de Kinderen

Als er minderjarige kinderen zijn dan starten we na het intakegesprek met de afspraken rond de kinderen. Hoe jullie invulling willen geven aan het toekomstig ouderschap. De zorgverdeling komt natuurlijk aan bod en wat te doen met verjaardagen, vakanties, feestdagen, schoolkeuzes etc. De kosten kinderen en kinderalimentatie worden nader toegelicht en besproken en als jullie dit op prijs stellen worden er berekeningen gemaakt. Het ouderschapsplan wordt natuurlijk uitgebreid besproken en aan de hand van jullie eigen wensen en ideeën uitgewerkt en opgesteld.

Na het intakegesprek volgt binnen het stappenplan scheiden de afspraken rond de kinderen - Fair-Scheiden helpt hierbij.

 4. Vervolggesprekken

Als alle afspraken rond de kinderen naar tevredenheid zijn gemaakt, gaan we binnen het stappenplan scheiden verder met de gesprekken over de verdeling van jullie vermogen en bezittingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de echtelijke woning, de onderneming, de inboedel en het pensioen. Ook Partneralimentatie zal onderwerp van gesprek zijn. En Fair-Scheiden helpt jullie inzage te krijgen in jullie toekomstige financiële situatie. Ieder onderdeel wordt afzonderlijk besproken en uitgebreid nader toegelicht. Verschillende oplossingsrichtingen worden aangereikt.

5. Opstellen convenant en ouderschapsplan

Als jullie het samen per onderdeel eens zijn geworden en alle keuzes zijn gemaakt dan legt Fair-Scheiden het voor jullie vast in een echtscheidingsconvenant. Dit is de juridische weergave van de afspraken. Ook wordt het ouderschapsplan definitief vastgesteld.

6. Ondertekening en juridische afhandeling

Als jullie het volledig eens zijn met de inhoud van de stukken dan wordt het ouderschapsplan en het convenant gereed gemaakt om te ondertekenen. Na ondertekenen volgt de procedure naar de rechtbank. Via de advocaat worden de ondertekende stukken verstuurd naar de rechtbank. Jullie hoeven zelf niet naar de rechtbank, daar zorgen wij voor. Na 3 tot 5 weken volgt de uitspraak. Hierna schrijft de advocaat de scheiding in bij de registers van de Burgerlijke Stand en is jullie scheiding definitief. Fair-Scheiden regelt dit alles voor jullie en zorgt ervoor dat jullie telkens over alle fasen worden geïnformeerd.

Reken voor het doorlopen van alle stappen op een gemiddelde doorlooptijd van 2- á 3 maanden. Dit is de tijd vanaf het kennismakingsgesprek tot en met de inschrijving van jullie echtscheiding bij de gemeente. 

Spreekt dit stappenplan jullie aan? Neem dan contact op: via het contactformulier!
Top