Scheiden en pensioen

Bij een scheiding hebben jij en je ex-partner wettelijk recht op een deel van elkaars pensioen. Het maakt daarbij niet uit of je onder huwelijksvoorwaarden getrouwd bent of in gemeenschap van goederen.

Het gaat daarbij om :

  • Het ouderdomspensioen
  • Het partnerpensioen

Ouderdomspensioen

Ieder heeft recht op de helft van het door de ander tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde ouderdomspensioen. Dit is geregeld in de Wet Verevening Pensioenrechten (WVP) en wordt ‘verevening’ genoemd.

Pensioen - scheiden -fair scheiden
Je krijgt dit deel van je ex-partners ouderdomspensioen als hij / zij met pensioen gaat, zolang jullie beiden leven. Als je overlijdt krijgt je ex zijn of haar deel er weer bij. Als je ex overlijdt stopt de uitkering, mogelijk krijg je dan wel een bijzonder nabestaandenpensioen.
Als je de scheiding binnen 2 jaar bij de pensioenuitvoerders meldt, hoeft je niets onder elkaar te regelen, de pensioenuitvoerders betalen het ouderdomspensioen dan rechtstreeks aan je uit.

Afwijken van de regeling

Je hebt de mogelijkheid om samen te besluiten af te wijken van de wettelijke regeling van pensioenverdeling. De meest voorkomende zijn:

  • Afwijkende termijn of percentage bij verevening; je kiest voor een langere of kortere termijn dan de duur van het huwelijk of voor een andere verdeling dan de standaardverdeling van 50/50.
  • Conversie; dit betekent ‘omzetting’. Als de pensioenuitvoerder hiermee akkoord gaat wordt het aandeel in het ouderdomspensioen samen met de waarde van het bijzondere partnerpensioen voorgoed omgezet in één zelfstandig pensioenrecht. Dat pensioen gaat dan in op je eigen pensioendatum. Nadeel is dat er geen nabestaandepensioen meer is.
  • Niet verdelen; je ziet af van pensioenverdeling en houdt ieder volledig de eigen pensioenaanspraken.

Bijzonder nabestaandenpensioen

Nabestaandenpensioen is een uitkering die de ene partner krijgt als de ander overlijdt. Wettelijk is bepaald dat al het partnerpensioen opgebouwd tot de scheiding of het geregistreerd partnerschap naar je ex-partner gaat; dit heet dan het bijzonder partnerpensioen. Je kunt ook recht hebben op partnerpensioen van je ex bij beëindigen samenwonen. De hoogte hangt niet af van de duur van je huwelijk of de tijd dat je hebt samengewoond. Dat is anders dan bij het ouderdomspensioen.

Bij een aantal pensioenregelingen wordt het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Dit partnerpensioen vervalt bij echtscheiding. Als ex kan je dan geen aanspraak maken op bijzonder partnerpensioen. Let daar goed op want anders kan je in financiële problemen komen bij overlijden van je ex. Je kunt dat voorkomen door bijvoorbeeld een extra verzekering af te sluiten.Net als bij het ouderdomspensioen kun je ook afzien van elkaars nabestaandenpensioen.
ouderdomspensioen

Hulp van een mediator

Aan alle keuzes kleven voor- en nadelen. Wat bij je past is afhankelijk van persoonlijke voorkeur maar ook van je feitelijke situatie. Wil je je alvast wat verdiepen in de verschillende mogelijkheden kijk dan eens op de volgende site: www.pensioenkijker.nl

De wettelijke regelingen zijn ingewikkeld en de keuzemogelijkheden divers. Kom je er samen niet uit dan kan ik je als gespecialiseerd familiemediator hierin bijstaan. Aan de hand van jullie pensioenafspraken informeer ik jullie en reik ik de verschillende mogelijkheden aan. Ook zorg ik ervoor dat jullie afspraken op een goede manier worden vastgelegd in het convenant.

Top