Ouderschapsplan opstellen

Een Ouderschapsplan opstellen, waarom is dat nodig ? Wanneer minderjarige kinderen betrokken zijn bij een scheiding, ben je verplicht samen een Ouderschapsplan op te stellen. Dit is een belangrijk onderdeel van de scheiding. De bedoeling is dat ouders in een vroeg stadium samen nadenken over de gevolgen van de scheiding voor hun kinderen. In dit plan leggen jullie samen de afspraken vast over de kinderen. Zo weet je als ouder, maar óók als kind, waar je aan toe bent. Nu en in de toekomst.

Wat is een Ouderschapsplan ?

Samen een ouderschapsplan opstellen bij echtscheiding is verplicht bij minderjarige kinderen: Fair-Scheiden helpt je op weg
Een Ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen ouders en sinds 2009 een verplicht onderdeel van het verzoek tot echtscheiding. Het stelt de belangen van de kinderen voorop en schept duidelijkheid over wat je voor de kinderen wilt afspreken en regelen. Dit kan veel narigheid en misverstanden in de toekomst voorkomen. Het is een dynamisch stuk. Het kan inhoudelijk wijzigen omdat jullie kinderen bijvoorbeeld ouder worden. Afhankelijk van hun ontwikkelingsfase hebben ze immers andere behoefte.

Onderwerpen in het ouderschapsplan

Er zijn enkele verplichten onderdelen. In het plan moet ten minste afspraken staan:

  • Hoe jullie de zorg- en opvoedingstaken gaan verdelen of welke omgangsregeling is afgesproken. Je legt daarbij bijvoorbeeld vast waar het kind verblijft, hoeveel tijd iedere ouder met het kind doorbrengt en wie welke taken op zich neemt.
  • Hoe jullie elkaar gaan informeren over belangrijke onderwerpen die het kind aangaan;
  • Hoe de kosten van de verzorging en opvoeding in de vorm van Kinderalimentatie worden gedeeld.

Daarnaast is het verstandig om ook andere afspraken op te nemen die jullie als ouders belangrijk vinden.

Denk daarbij bijvoorbeeld aan afspraken over vakanties, verjaardagen, feestdagen, bedtijden, doktersbezoek, schoolkeuzes etc. Veel ouders die samen de zorg blijven delen in de vorm van co-ouderschap werken graag met een kinderrekening. Ook die afspraken kan je hierin prima kwijt. Hoe en wanneer je nieuwe afspraken maakt, de evlauatie, neem je ook op. Jullie bepalen uiteindelijk zelf hoe uitgebreid je het wilt maken.
Betrek kinderen bij het opstellen van het ouderschapsplan; bijvoorbeeld door hun mening te vragen.

Kinderen erbij betrekken

Omdat het Ouderschapsplan over de kinderen gaat is het ook belangrijk hun hierbij te betrekken. Kinderen van 12 jaar en ouder hebben zelfs wettelijk het recht om gehoord te worden. Kinderen hoeven natuurlijk geen beslissingen te nemen. Maar je kunt wel hun mening vragen en, afhankelijk van de leeftijd van het kind, goed naar ze luisteren. Laat ze gewoon in hun eigen woorden zeggen wat ze denken en voelen en laat ze vertellen wat zij belangrijk vinden. Zodat jullie rekening kunnen houden met hun ideeën en gevoelens. Zo laat je zien dat je ze serieus neemt. Alleen al het feit dat ze worden gehoord, maakt voor het kind een wereld van verschil.

Mediation kan helpen

Fair-Scheiden begeleidt jullie als ouders bij het komen tot afspraken en bij de totstandkoming van het Ouderschapsplan. Ieder Ouderschapsplan is maatwerk want ieder gezin is uniek. Voorafgaand aan het gesprek over het Ouderschapsplan stelt Fair-Scheiden op grond van jullie eigen wensen en gedachte een concept Ouderschapsplan op. Toegesneden op jullie specifieke situatie. Dit kunnen jullie als leidraad gebruiken. Aan tafel wordt het plan uitgebreid besproken.

Willen jullie ook samen met elkaar en met de kinderen een goed Ouderschapsplan opstellen? Neem contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.
Top